WizFolio


Jika anda pernah menggunakan EndNote untuk penulisan rujukan anda kini WizFolio memberi perkhidmatan yang sama tetapi dengan ciri-ciri tambahan yang sedikit berbeza. Cuba dahulu baru tahu.

Sekian. Kiasan Just Read ...kalau nak belajar saya tolong saja .


Comments

Popular Posts