Pengguna Perpustakaan - Dua

Meningkatkan kehadiran Pengguna ke Perpustakaan.

Perkara-perkara yang boleh membantu tujuan di atas adalah:

20. Mengujudkan capaian melalui Wifi
21. Membenarkan penggunaan laptop dalam perpustakaan
22. Menyediakan plug untuk laptop atau untuk charge bateri
23. Menyediakan kelas komputer seperti cara menggunakan software microsoft office
24. Menyediakan kelas SPSS
25. Penulisan Kertas Kerja, Kertas Penyelidikan atau Penulisan untuk membuat buku.


Semua ini sebaiknya dipecahkan mengikut kumpulan iaitu:

1. Staf
2. Teknologi
3. Prosedur
4. Aktiviti Perkhidmatan Maklumat


Kesimpulan.

Pastinya perancangan setahun perlu disediakan agar ia dapat membantu kepada pencapaian ini.

Comments

Popular Posts